1. Najprv zvoľte typ regálového systému2. Potom zadajte požadovanú dĺžku regálu.

    mm

3. Vyberte ostatné parametre regálu

Všetky zadané hodnoty je možné vo výpočte zmeniť